โอ้วไม่นะมีบางอย่างไม่ถูกต้อง


อันที่มาของท่านหาใช่ไทย
เรานั้นไซร้ไม่แน่ใจมาจากไหน
แม้นเมตตาโปรดแถลงไขท่านคือใคร
เราจักได้ทำการรับรู้เอย
หากมิทราบจะติดต่อไปทางไหน
อยู่ไม่ไกลคลิ้กข้างล่างอย่าสงสัย
ส่งอินบ็อกส์บอกให้ทราบท่านคือไทย
เรานั้นไซร้จักเปิดให้ท่านเยี่ยมเยียน